Denetim

Denetim Yapısı ile Finansal Şeffaflık üzerine
bir yapı kuruyoruz...

Aren, denetim mesleğinin evrensel etik ilkelerine bağlı kararlı tutumu ile müşterilerine en üstün kalite de denetim hizmetleri sunmaktadır.

Temel amacımız; müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarından doğan güvenilir ve doğru bilgi beklentilerini karşılamalarına yardımcı olmaktır. Bu anlayıştan hareketle; şirket yönetim kurulu ve yöneticilerine, denetim komitelerine, paydaşlar, yatırımcılar ve diğer menfaat sahiplerine şeffaf bilgi sunmaktayız.

Denetim çalışmalarımız Uluslararası Denetim Standartları referans alınarak gerçekleştirilmektedir. Doğru denetim ekiplerinin kurulması,kurumumuza özel ve verimliliği kanıtlanmış denetim metodolojisinin uygulanması, gelişmiş denetim bilgi, araç ve tekniklerinin kullanılması ile müşterilerimizin gereksinimlerinin anlaşılması “kaliteli denetim hizmeti” anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Bu alanda verdiğimiz hizmetlerimiz:

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (“UFRS”)
 • ABD'de Kabul Görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartları'na (“US GAAP”)
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) Tarafından Yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (“TMS/TFRS”) ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları'na (“BOBİ FRS”)
 • Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) Tarafından Yayımlanan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine ve
 • Diğer Özel Amaçlar İçin Belirlenen Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetiminin yapılması.

Şirket satın alma, birleşme ve devir işlemleri, girişim ve risk sermayesi yatırımları, joint venture, proje finansmanı ve diğer özel amaçlı ticari işlemler için özel amaçlı inceleme ve raporlama çalışmasına ihtiyaç duyan müşterilerimize Due Diligence hizmetlerimizle destek oluyoruz. Finansal tabloların, yönetim ve operasyonların, yasalara uygunluğun, belge ve işlemlerin incelenmesi çalışmalarının sonucunda aşağıda yer alan kapsamda raporlar sunulmaktadır:
 

 • Ticari (Commercial) Due Diligence
 • Piyasa Açısından (Market) Due Diligence
 • Finansal (Financial) Due Diligence
 • Vergisel (Tax) Due Diligence
 • Hukuki (Legal) Due Diligence
 • İnsan Kaynakları ve Kültürel (Human Resources& Cultural) Due Diligence

Ticari yaşamın giderek karmaşık bir hal alması ve bununla birlikte işletmelerdeki süreçlerin çeşitliliğinin artması, suistimal ve hata risklerini de arttırmaktadır. Suistimal ve hatalar çalışan kaynaklı olabileceği gibi yönetici kaynaklı da olabilir. Şirketlerin suistimal ve hatalar sonucunda karşılaştığı kayıplar çoğu kez maddi boyutlarla sınırlı olmayabilir. Yaşanan bu tür olayların şirketlerde ciddi oranda itibar kaybına uğramasına da neden olmaktadır.

Aren olarak, müşterilerimizin suistimal ve hata riskinden korunmalarına ve bu riski yönetmelerine, uzmanlığımızla destek sağlıyoruz.

Bu alanda verdiğimiz hizmetlerimiz;
 

 • Hata ve Suistimal Riskinin Değerlendirilmesi
 • Hata ve Suistimale Karşı Risk Yönetimi
 • Hata ve Suistimallerin Tespiti
 • Tespit Sonrası Hukuki Destek
 • Hata ve Suistimale Karşı Eğitim

Şirketlerin, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, tabi olunan yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği amacıyla oluşturduğu iç kontrol sisteminin işlerliğine ilişkin güvence vermeyi amaçlayan hizmetimizdir.
 

 • İç denetim hizmetimiz; işletmelerin operasyonlarını geliştirerek katma değer yaratmak amacıyla oluşturulan bağımsız ve objektif bir danışmanlık ve denetim aktivitesidir. İç denetim hizmetimiz aynı zamanda işletmelerin amaçlarına ulaşması için mevcut risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim işlevlerini değerlendirerek, etkinliklerinin artması için sistematik bir yaklaşım getirmeyi