Değerlerimiz

Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' yi daha yakından tanıyın...

Sorumluluğumuz;

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını sahiplenmek ve bunu işinin ana prensibi haline getirerek çözümlerimizi toplumun çıkarları için kullanmak.


Çeşitliliğe ve Bireylere Saygı

Gerek şirket içinde gerekse müşteri ilişkilerinde farklılıklara eşit mesafede durabilmek, bireylerin hayal güçlerine, yaratıcılıklarına ve yeteneklerine saygı duyarak onların başarma heveslerinde destekleyici konumda olmak.


Profesyonel Mükemmellik

Profesyonel mükemmellik çalışmalarımızın odak noktasıdır. İşimiz ile ilgili en yüksek standartları oluşturarak hizmetlerimizi bu standartlara göre vermek ve böylece müşteri memnuniyeti sağlamak ise bunun için benimsediğimiz anlayıştır. Çalışanlarımızın mutluluğu ve sürekli gelişimi için onlara yatırımlar yapmak ve onları teşvik etmek mükemmelliğin sağlanmasında diğer bir itici gücümüzdür.


Bağımsızlık

Tüm denetim ve danışmanlık çalışmalarımızda bağımsızlık ilkesine uyum, mesleğimizin evrensel etik kurallarından bir olarak daima göz önünde tuttuğumuz bir yaklaşımdır.


Devamlılık

Profesyonel alanda edindiğimiz deneyimleri bir sonraki kuşaklara aktarmak en önemli davranışlarımızdan biridir. Bu sayede, mesleki birikimlerin kişilerle birlikte kaybolmasına izin verilmez ve gelecek kuşaklara yol gösterici bir değer olarak bırakılması sağlanır. Geçmişten öğrendiklerimizle geleceği şekillendirebileceğimize inanıyoruz.