Hukuk

Denetim Yapısı ile Finansal Şeffaflık üzerine
bir yapı kuruyoruz...

Hukuk alanındaki uzmanlarımız aracılığı ile yerli ve yabancı sermayeli müşterilerimize ihtiyaç duyabilecekleri tüm hukuki işlemlerinde hizmet sunmaktayız.

Bu alanda verdiğimiz hizmetlerimiz:

 
  • Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Hukuku, Sermaye Piyasası Mevzuatı Alanlarında Danışmanlık
  • Her Türlü Sözleşmenin Taslağını Oluşturmak ve/veya Bu Sözleşmeler Hakkında Tavsiyede Bulunmak
  • Şube ve İrtibat Büroları Kuruluşu Hizmetleri
  • Şirket Kuruluşlarında Doğru Şirket Türüne Karar Verilmesi ve Ortaklık Yapısının Doğru Oluşturulması
  • Şirketlere İlişkin Her Türlü Belge ve Evrakın Özellikle Joint Venture, Ortaklar Arası Sözleşmeler, Hisse Satış Sözleşmeleri, İş Akitleri, Kredi ve Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının Hazırlıklarının Yapılması
  • Birleşme, Bölünme, Devralma İşlemlerinde Hukuki Tavsiyelerde Bulunmak