Vergi

Denetim Yapısı ile Finansal Şeffaflık üzerine
bir yapı kuruyoruz...

Hızla değişen ve oldukça karmaşık olan vergi mevzuatının takibi ya da yanlış yorumlanması sebebiyle şirketlerin karşılaşabileceği mali riskleri minimize etmek vergi alanındaki hizmetlerimizin temel anlayışını oluşturmaktadır. Karmaşık ticari işlemlerin vergisel sonuçlarını bilgi ve tecrübemizle analiz ederek müşterilerimize katma değer yaratan etkin çözümler sunuyoruz.

Vergi hizmetlerimizde izlediğimiz metodoloji:

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirlemek,
 • Tabi olduğu vergi kanunlarını tespit etmek,
 • Doğru vergi planlaması yapmak,
 • Vergi optimizasyonunu sağlamak,

ve vergi mevzuatındaki değişiklikler takip edilerek getirdiği avantajlardan müşterilerimizin yararlanmasına katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.

 • Tam Tasdik Denetimi, Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek vergi incelemesi sonucunda ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Bununla birlikte, Maliye Bakanlığı'nca Tam Tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tam tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

Tam Tasdik Denetimi çalışmalarımız; denetimin yapılması, verginin doğru hesaplanması ve raporunun hazırlanması aşamalarından oluşmaktadır.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesine katkısı büyük olmaktadır. Ayrıca, denetim çalışmalarının sonucunda tespit edilen risklerin şirket yönetimi ile paylaşılması müşterilerimize katma değer yaratmaktadır.

 • Katma Değer Vergisi Kanunu alanındaki uzmanlarımızla, yerel ve uluslararası şirketlere KDV danışmanlığı yapmaktayız.
 • Vergi hizmetleri bölümümüzde yer alan KDV iade uzmanlarımız, müşterilerimizin KDV iade taleplerine ilişkin çözümler üretmektedir. KDV iade uzmanlarımız, vergi idaresinin belirlediği prosedürler ve işlemler çerçevesinde ve deneyimli YMM'ler yönetiminde KDV iadesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.
 • Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna kadar süren görüşmelerde, uzlaşma veya dava aşamalarında, konunun uzmanlarının nezaretinde söz konusu süreçlerin doğru yönetilmesi bu alandaki hizmetimizi oluşturmaktadır. Hizmetimiz, İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmelerde nezaret, bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması, tutanakların gözden geçirilmesi, bulguların analizi, uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu, uzlaşma sırasında tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması, şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi, dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi, şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması, literatür taraması, emsal karar taraması, duruşmalarda şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması, temyiz aşamasında dilekçeye esas argümanların belirlenmesi, vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü, vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü, ve vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü kısımlarından oluşmaktadır.
 • Mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkanlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, alınması, kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz.
 • Önceki sermayenin ödendiğinin tespiti ve tasdiki
 • Yatırım indirimi tasdiki