Aren Schola

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Profesyonel Yöneticiler İçin Eğitim Serisi

Aren Schola, kişilere ve kurumlara genel katılıma açık ve şirket içi özel eğitimler vermek üzere tasarlanarak hayata geçirildi. Eğitimlerimizde temel yaklaşımımız, yetişkinlerin ancak "uygulayarak öğrenebilme" gerçeğinden hareketle belirlenmiştir.

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, yetişkinlere teorik ve tek yönlü iletişimle (öğreticiden öğrenene) verilen eğitimler verimli sonuçlar doğurmaktadır. Yetişkinler için uygun görülen eğitim, teorik kısmı az, pratik kısmı uzun ve interaktif (karşılıklı) eğitimlerdir.

Eğitimlerimiz yukarıda belirtilen sebeple, uygulamaya dönük planlanıp, yürütülmektedir. Amacımız, eğitim alınan konuda katılımcılarımızı yeterli bilgi ile donatarak, o konuda uygulayıcı konumuna getirebilmektir.

Katılımcılarla ilişkilerimiz, eğitimler sonrası da zaman kısıtlaması olmaksızın devam etmekte ve karşılaşılan sorulara oluşturulan network aracılığı ile destek sağlanmaktadır.

Eğitim konu başlıklarımız ve eğitimi tanıtıcı broşürlerimize aşağıda yer alan bölümden ulaşabilirsiniz.

Eğitim Başlıkları

Kapsamlı TMS/TFRS (UFRS) Uygulamaları Eğitimi

Eğitim sonrası katılımcılarda, TMS/TFRS' (UFRS) finansal rapor hazırlayabilecek gerekli alt yapının oluşturulması imkanı yaratılır. Yöneticilere, standartlara göre hazırlanan raporların okunması ve değerlendirebilmesi için beceri kazandırılır.
 

 • Türkiye'de uygulanan TMS/TFRS'ler (UFRS) hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmak ve geleneksel finansal raporlar ile aralarındaki farklılıkları tanımlamak
 • TMS/TFRS'lerin (UFRS) uygulanmasında karşılaşılan sorunların ortaya konulması ve çözümlerinin geliştirilmesi
 • TMS/TFRS (UFRS) raporlama alanındaki uzmanlık becerilerinin geliştirilmesi

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

Karmaşık ve uygulamasının zor olduğu düşünülen risk yönetimi anlaşılır hale getirilir. Bu sebeple eğitimin kurgusu, katılımcıların konuyla ilgili uygulamaları gerçekleştirebilme yetkinliğine sahip olabilmeleri üzerine kuruludur.
 

 • Kurumsal Risk Yönetimi kavramının ortaya konulması
 • Sermaye Piyasası Kanunu'nun (“SPKn”) ve Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) Kurumsal Risk Yönetimi'ne ilişkin getirdiği düzenlemelerin irdelenmesi her iki kanunun düzenlemelerinin yorumlanması
 • Kanunların şirketlerde “Kurumsal Risk Yönetimi” yapısının oluşturulması amacıyla düzenlediği Profesyonel Yönetim, Muhasebe, Risk Yönetimi, Finansal Planlama (bütçe ve likidite yönetimi), Kurumsal ve Finansal Raporlama, İç Kontrol ve İç Denetim, Bağımsız Denetim ve diğer alanlar ilişkilerine dair gerekli bilgilerin verilmesi, alınması gereken aksiyonların planlanmasına katkı sunulması

Etik ve İhbar Yönetim Eğitimi

Günümüz iş dünyasında profesyonel ve lider şirketlerin farklılıklarını ortaya koyduğu etkin “Etik Sistemi ve İtibar Yönetimi” uygulamalarını yakından tanıtmak ve katılımcılarla çağdaş bir iş yaşamı anlayışını paylaşmaktır.
 

Ana Başlıklar
 • Konuya ilişkin kavramlar ve kavramlar arası ilişkilere genel bir bakış
 • İş etiğinin şirket değerine etkisi ve kurumsal etik politikası
Eğitim Program Akışı
 • Açılış ve Karşılama
 • Etik Kavramına Felsefi Bir Bakış
 • Etik' e İlişkin Tanımlamalar
 • Etik ve Şirket İlişkisi

Kurumsal Yönetim Eğitimi

Teorik kavramların pratik iş yaşamında işe yarar hale getirilmesi eğitimin öncelikli amacıdır. Bu sebeple eğitimin kurgusu, katılımcıların konuyla ilgili uygulamaları gerçekleştirebilme yetkinliğine sahip olabilmeleri üzerine kuruludur.
 

 • Kurumsal Risk Yönetimi kavramının ortaya konulması

Türk Ticaret Kanunu Eğitimi

Tüm ilgili tarafları (Paydaş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, Danışmanlar, Mali müşavirler,Hukukçular) yakından ilgilendiren hak ve ödevlerin bilincinde olunmasına ışık tutulur. Kanunauyumsuzlukla sebebiyle karşılaşılabilecek ciddi yaptırımlar hakkında farkındalığın artırılması sağlanır.
 

 • Kurumsal Risk Yönetimi kavramının ortaya konulması

Bize Söylemek İstedikleriniz İçin

İletişim Formu

Formu Doldur
Aren Schola